Вчимося жити разом

(фото-звіт)

З 2016/2017 навчальному році в школі впроваджено тренінговий курс «Вчимося жити разом» Учасниками тренінгів є учні початкових класів та 5-11 кл. Навчання відбувається на уроках «Основ здоров’я»

Метою курсу є навчання життєвих навичок, які полегшують адаптацію і сприяють відновленню

психологічної рівноваги.

Головне завдання курсу полягає в тому, щоб досягти позитивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, уміннях і навичках, сприятливих для розбудови миру, а саме

Знання

Обізнаність про природні потреби, права та обов’язки людини.

Усвідомлення природи конфліктів, негативних наслідків їх ескалації.

Здатність ідентифікувати причини конфліктів, способи їх мирного врегулювання.

Знання стадій конфлікту, поширених конфліктогенів, алгоритмів розв’язання конфліктів.

Ставлення

Позитивне ставлення до себе, свого життя та своїх життєвих перспектив.

Толерантність, прийняття інших поглядів, повага до культурних відмінностей.

Емпатія. Солідарність. Соціальна відповідальність. Почуття справедливості та рівності.

Уміння/навички

Комунікація (активне слухання, вербальне та невербальне спілкування, парафраз).

Асертивність (неагресивне самоствердження, уміння відстояти себе, сказати «ні»,

попросити про послугу чи допомогу).

Здатність до кооперації, групової взаємодії.

Критичне і творче мислення.

Аналіз проблем і прийняття рішень.

Запобігання ескалації конфліктів.

Конструктивне розв’язання конфліктів.

У І семестрі проведені тренінги:

Вступний тренінг

Мета. Ознайомити учнів з метою курсу «Вчимося жити разом». Обґрунтовувати важливість поваги до прав людини як необхідної умови життя в суспільстві

2 клас

Тренінг 1. Права та обов’язки дитини

Тренінг 2. Дружна родина

Тренінг 3. Наука спілкування

Тренінг 4. Друзі за інтересами

4 клас

Тренінг 1. Як знайти друга

Тренінг 2. Як відстояти себе

Тренінг 3. Самооцінка і поведінка людина

Тренінг 4. Шануй себе та інших

5 клас

Тренінг 1. Ти — особливий

Тренінг 2. Ми — особливі

Тренінг 3. Про почуття і співчуття

Тренінг 4. Що сприяє порозумінню між людьми

6 клас

Тренінг 1. Самооцінка і здоров’я людини

Тренінг 2. Вчимося приймати рішення

Тренінг 3. Як протидіяти тиску однолітків

Тренінг 4. Спілкування і здоров’я

7 клас

Тренінг 1. Розбудова самооцінки

Тренінг 2. Синергія стосунків

Тренінг 3. Стрес і психологічна рівновага

Тренінг 4. Керування стрессами

8 клас

Тренінг 1. Стать і статеві ролі

Тренінг 2. Рівноправне спілкування

Тренінг 3. Стоп булінг

Тренінг 4. Безпека спілкування в мережіІнтернет

9 клас

Тренінг 1. Характер людини

Тренінг 2. Цінності — основа характеру

10 -11 класи

Тренінг 1. Як досягнути мети

Тренінг 2. Ефективне спілкування

Тренінг 3. Запобігання конфліктамта їх розв’язання

Тренінг 4. Як стати миротворцем

Головним принципом навчання за цим курсом є зосередження на розвитку потенціалу та позитиві.

При цьому використовується методика, яка у світі має назву ООЖН (освіта на основі набуття життєвих навичок) і реалізує компетентісний підхід до навчання.

Світовий і вітчизняний досвід доводить, що саме ООЖН, на відміну від класичних інформацій-

них підходів, набагато ефективніше впливає на поведінку людини: підвищує стійкість до негативних

соціальних впливів і суттєво знижує схильність до невиправдано ризикованої поведінки та вживання психоактивних речовин. ООЖН також сприяє моральному вдосконаленню людини, усвідомленню нею важливих цінностей, розвитку комунікативності, емпатії та співробітництва, інших класичних рис гармонійно розвиненої особистості.

В основі цієї методики — набуття життєвих навичок і тренінгові методи навчання.

Кол-во просмотров: 280